ADR tartály vizsgáztatás Budapest

Engedélyes IBC tartályok üzembe helyezésével, napi használatával kapcsolatos ellenőrzési karbantartási teendők 2.rész!

 

Engedélyes IBC tartályok üzembe helyezésével, napi használatával kapcsolatos ellenőrzési karbantartási teendők 2.rész!

 

c./2 A szelep egyre könnyebben zárható , nyitható. A látszólag könnyebb

                működést a tömítések zsugorodása okozza  Ezt a jelenséget oldószerek

hatása eredményezi. A szelep-, ill. tömítés csere szükségességét a szelep

menetes záró sapkájának letekerésekor észlelhető anyag elfolyás jelzi.

(a szeleptérben kb. 1 dl folyadék gyűlhet össze.)  Ezen hibalehetőség miatt

is betartandó a záró sapkák meglétét megkövetelő szállítási és tárolási elő-

írás betartása.

 

 1. A szelep működtetése:

    nyitása: nem nagy erővel, de határozottan kell megindítani, majd

    folyamatosan a szükséges mértékben a nyitásiránynak megfelelően ( balról

középig, max 90º-ig forgatni.

zárása: a szeleptányér szelepülékig való elmozgatása, – a folyadékáram leállítása könnyed mozgatással történik, míg a szelepülékbe való behúzás határozott mozdulattal,  de nem erőltetve történjen.

– a szelep nyitásához, zárásához semmilyen segédeszközt (fogó, vascső, stb.) használatba venni tilos.

 

Amennyiben a szelep kezelésénél az új állapothoz képest jelentős eltérést tapasztalnak, akkor az IBC elzáró szelepének mielőbbi kicserélése szükséges.

Fontos tudnivaló: a szelepet rögzítő bilincs szorító pofái közötti távolság 1-2 mm legyen.

                              Se több se kevesebb.

 

Ekkor szemrevételezéssel meg kell győződni a mozgató tengely (excenter) állapotáról is. Az excenter ellenőrzéséhez nem szükséges a szelepet a tartálytestről leszerelni.

A tartályt a szeleppel ellentétes oldalára borítva kényelmesen benézhetünk a szelepbe és zárás-nyitás állapotba elforgatva az esetleges hiba megállapítható.

Ha a műanyag részen sérülés, repedés látható, a tengelyt vagy az egész csapot cserélni kell.

A tengelyben egy acél betét van amelyet a védő műanyag sérülése esetén a vegyianyag rövid időn belül korrodál és eltörik.

 

A szelep NA 50-s menetes záró sapkával rendelkezik-e. Ennek megléte a szállítás során

kötelező.

 

 1. Az IBC tartály töltése

 

Első lépésben meg kell győződni a következőkről:

 1. Az IBC tartály hibátlansága, szelep működőképessége, szelep záró sapka megléte, megfe-lelő meghúzása, záró fedél tömítésének megfelelősége.
 2. A már használt IBC tartályba csak a korábbival azonos anyag tölthető. A tartályban víz, illetve más vegyi anyag keveredése oly mértékű hő képződhet, amely a műanyag tartály tönkremenetelét okozhatja.
 1. c.  A töltés során a vegyi anyag nem ömölhet a külső szerkezetre, az egyrészt horganyzott
 2.        acélkeretet korrodálja, másrészt a környezetet szennyezi.

A tartályba a felső lapon található 150 mm belső átmérőjű nyíláson keresztül tölthető a szállítandó folyadék. A töltővezetéket megfelelően kell rögzíteni a töltőnyílás felett, csepegés mentes elzáró szerkezet alkalmazása célszerű a tartály műszaki állapotának, illetve a környezet megóvása céljából. Amennyiben vegyi anyag kerül a tartály külső felületére, akkor az anyagtól függő kárelhárítás elvégzése szükséges  ( pl. bő vízzel való lemosás).

 

                                                           -3-

 

 1.  Az IBC tartály ürítése

 

Fontos figyelmeztetés: az NA 150-es menetes záró fedélben lévő szelep a tartályban esetleg fellépő túlnyomást képes csökkenteni, légbeszívóként nem működik

Első lépésben a záró fedelet kell oly mértékben meglazítani, hogy a levegő a tartályba bejuthasson, vákuum ne alakulhasson ki. Az ürítés során keletkező vákuum a műanyag tartály teljes összeroppanását eredményezi.

 

  1. Ürítés módjai
 1. záró fedélen keresztüli önfelszívó szivattyúval való kivételezés a köztes gyári tárolótartályba, technológiai rendszerbe.
 2. Záró szelephez megfelelő – lehetőleg a tartály gyártója által biztosított tömlőcsatlakozóval vegyszerálló tömlővel, szivattyúval fejthető le a vegyi anyag.
 3. a szelepre szerelt kifolyóív közbeiktatásával szabad kifolyással valamilyen kisebb tárolóedénybe engedhető a vegyszer.

 

  1. Az IBC-k töltésének, ürítésének környezeti, személyi feltételei
 1. megfelelő kármentő biztosítása, a bármely okból történő anyagelfolyás megakadályozása céljából. A töltés, ürítés nem végezhető olyan helyen, ahol a kifolyó anyag csatornába, élővízbe juthat.
 2. A megfelelő kárelhárító (semlegesítő) anyagok biztosítása (a helyszín megléte)
 3. A munkavégzés helyszínén megfelelő (nagy mennyiségű) vízvételezés lehetősége
 4. A dolgok munkavédelmi eszközökkel való ellátása, használatának kötelezővé tétele, és ellenőrzése.
 5. Vészzuhany megléte, üzemképességének folyamatos ellenőrzése
 6. Szemöblítő palack megfelelő folyadékkal való biztosítása
 7. A munkavégzésre vonatkozó technológiai utasítások kialakítása, oktatása, ellenőrzése.

 

Az előbbi feltételek hiányában bekövetkező bármely baleset, környezeti kár a munkaadó felelőségi körébe tartozik.

 

Minőségi ADR tartályok

WERIT IBC, UN 600 UN 1000, Polyex UN 1000 ADR engedélyes tartályok üzembe helyezésével, napi használatával kapcsolatos ellenőrzési karbantartási teendők

WERIT IBC, UN 600 UN 1000, Polyex UN 1000 ADR engedélyes tartályok üzembe helyezésével, napi használatával kapcsolatos ellenőrzési karbantartási teendők

Használatba vétel előtt

 

 1. A későbbi használat szempontjából legfontosabb teendő az IBC elzáró szerelvénye tömítéseinek és betöltendő vegyi anyagnak az összeférhetőségét ellenőrizni.

Az ellenőrzés főbb szempontjai

Szelepek tömítései:piros kar EPDM, fehér kar Viton,kék,ill. zöld kar PCP,

Salétrom- kénsav, foszforsav ,                             VITON

olajok  =                                                        PCP/ VITON

Lugok,  ecetsav,                                                      PCP/ EPDM,

Aceton és egyéb oldószerek                                    PCP

Hipo, sósav                                                      PCP/ EPDM /VITON

 

 1. A tartály elzáró szelep-szelepkar rögzítő műanyag plombát el kell távolítani.

Nyitási irány óramutató járásával azonosan,max 90 º

 1. A menetes záró sapkát le kell csavarni, majd az alu. záró lemezt a szelepről el kell távolítani.

(Figyelem: az eltávolítás során a szeleptest ne sérüljön meg, esetleges sérülés a menetes záró sapka felcsavarását, illetve a megfelelő tömítést akadályozhatja.)

 

Használat során

A tartályok használata során azok rendszeres ellenőrzése a vegyi anyag szállítás, tárolás nagy veszélyessége miatt szükségszerű.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés

 

Figyelembe veendő szempontok:

1./ Az IBC ADR szerinti érvényességének az ellenőrzése.

2./A raklap: – ép-e, nem borulékony-e

3./A keret:  – nincs-e kitört rudazat, törésveszélyt jelentő nagymértékű korrózió

Ibc tartály

Ibc tartály

4./A műanyag tartály:

 1.           a) záró fedél tömítése megfelelő-e, a szállítandó anyag    agresszivitásától

      függően időközönként cserélendő (elsősorban sósav, salétromsav, ecetsav

esetén)

b.)   külsérelmi nyomok, repedés, horpadás

          c./ 1 elzáró szelep: a tömítések állapotára különböző módon lehet

következtetést levonni, a tömítés ill. szelep csere időpontját meghatározni.

c./1.  A szelep fokozatosan nagyobb erővel zárható el, illetve nyitható ki.

Ez a szeleptányér tömítés duzzadásának következménye. (ez a jelenség

Első sorban savak, lúgok esetében tapasztalható)

A rendszeres túlerőltetés a szeleptengely törését eredményezi

ADR és IBC tartály Budapest

tartaly.net Blog

Tartaly.net Blog