ADR tartály vizsgáztatás Budapest

Engedélyes IBC tartályok üzembe helyezésével, napi használatával kapcsolatos ellenőrzési karbantartási teendők 2.rész!

 

Engedélyes IBC tartályok üzembe helyezésével, napi használatával kapcsolatos ellenőrzési karbantartási teendők 2.rész!

 

c./2 A szelep egyre könnyebben zárható , nyitható. A látszólag könnyebb

                működést a tömítések zsugorodása okozza  Ezt a jelenséget oldószerek

hatása eredményezi. A szelep-, ill. tömítés csere szükségességét a szelep

menetes záró sapkájának letekerésekor észlelhető anyag elfolyás jelzi.

(a szeleptérben kb. 1 dl folyadék gyűlhet össze.)  Ezen hibalehetőség miatt

is betartandó a záró sapkák meglétét megkövetelő szállítási és tárolási elő-

írás betartása.

 

 1. A szelep működtetése:

    nyitása: nem nagy erővel, de határozottan kell megindítani, majd

    folyamatosan a szükséges mértékben a nyitásiránynak megfelelően ( balról

középig, max 90º-ig forgatni.

zárása: a szeleptányér szelepülékig való elmozgatása, – a folyadékáram leállítása könnyed mozgatással történik, míg a szelepülékbe való behúzás határozott mozdulattal,  de nem erőltetve történjen.

– a szelep nyitásához, zárásához semmilyen segédeszközt (fogó, vascső, stb.) használatba venni tilos.

 

Amennyiben a szelep kezelésénél az új állapothoz képest jelentős eltérést tapasztalnak, akkor az IBC elzáró szelepének mielőbbi kicserélése szükséges.

Fontos tudnivaló: a szelepet rögzítő bilincs szorító pofái közötti távolság 1-2 mm legyen.

                              Se több se kevesebb.

 

Ekkor szemrevételezéssel meg kell győződni a mozgató tengely (excenter) állapotáról is. Az excenter ellenőrzéséhez nem szükséges a szelepet a tartálytestről leszerelni.

A tartályt a szeleppel ellentétes oldalára borítva kényelmesen benézhetünk a szelepbe és zárás-nyitás állapotba elforgatva az esetleges hiba megállapítható.

Ha a műanyag részen sérülés, repedés látható, a tengelyt vagy az egész csapot cserélni kell.

A tengelyben egy acél betét van amelyet a védő műanyag sérülése esetén a vegyianyag rövid időn belül korrodál és eltörik.

 

A szelep NA 50-s menetes záró sapkával rendelkezik-e. Ennek megléte a szállítás során

kötelező.

 

 1. Az IBC tartály töltése

 

Első lépésben meg kell győződni a következőkről:

 1. Az IBC tartály hibátlansága, szelep működőképessége, szelep záró sapka megléte, megfe-lelő meghúzása, záró fedél tömítésének megfelelősége.
 2. A már használt IBC tartályba csak a korábbival azonos anyag tölthető. A tartályban víz, illetve más vegyi anyag keveredése oly mértékű hő képződhet, amely a műanyag tartály tönkremenetelét okozhatja.
 1. c.  A töltés során a vegyi anyag nem ömölhet a külső szerkezetre, az egyrészt horganyzott
 2.        acélkeretet korrodálja, másrészt a környezetet szennyezi.

A tartályba a felső lapon található 150 mm belső átmérőjű nyíláson keresztül tölthető a szállítandó folyadék. A töltővezetéket megfelelően kell rögzíteni a töltőnyílás felett, csepegés mentes elzáró szerkezet alkalmazása célszerű a tartály műszaki állapotának, illetve a környezet megóvása céljából. Amennyiben vegyi anyag kerül a tartály külső felületére, akkor az anyagtól függő kárelhárítás elvégzése szükséges  ( pl. bő vízzel való lemosás).

 

                                                           -3-

 

 1.  Az IBC tartály ürítése

 

Fontos figyelmeztetés: az NA 150-es menetes záró fedélben lévő szelep a tartályban esetleg fellépő túlnyomást képes csökkenteni, légbeszívóként nem működik

Első lépésben a záró fedelet kell oly mértékben meglazítani, hogy a levegő a tartályba bejuthasson, vákuum ne alakulhasson ki. Az ürítés során keletkező vákuum a műanyag tartály teljes összeroppanását eredményezi.

 

  1. Ürítés módjai
 1. záró fedélen keresztüli önfelszívó szivattyúval való kivételezés a köztes gyári tárolótartályba, technológiai rendszerbe.
 2. Záró szelephez megfelelő – lehetőleg a tartály gyártója által biztosított tömlőcsatlakozóval vegyszerálló tömlővel, szivattyúval fejthető le a vegyi anyag.
 3. a szelepre szerelt kifolyóív közbeiktatásával szabad kifolyással valamilyen kisebb tárolóedénybe engedhető a vegyszer.

 

  1. Az IBC-k töltésének, ürítésének környezeti, személyi feltételei
 1. megfelelő kármentő biztosítása, a bármely okból történő anyagelfolyás megakadályozása céljából. A töltés, ürítés nem végezhető olyan helyen, ahol a kifolyó anyag csatornába, élővízbe juthat.
 2. A megfelelő kárelhárító (semlegesítő) anyagok biztosítása (a helyszín megléte)
 3. A munkavégzés helyszínén megfelelő (nagy mennyiségű) vízvételezés lehetősége
 4. A dolgok munkavédelmi eszközökkel való ellátása, használatának kötelezővé tétele, és ellenőrzése.
 5. Vészzuhany megléte, üzemképességének folyamatos ellenőrzése
 6. Szemöblítő palack megfelelő folyadékkal való biztosítása
 7. A munkavégzésre vonatkozó technológiai utasítások kialakítása, oktatása, ellenőrzése.

 

Az előbbi feltételek hiányában bekövetkező bármely baleset, környezeti kár a munkaadó felelőségi körébe tartozik.